Logické myslenie

Tieto krásne, farebné hračky a pomôcky rozvíjajú logické myslenie dieťaťa.
Logické myslenie je schopnosť dôsledne postupne správne myslieť a postupovať pri tom smerom od všeobecného ku konkrétnemu alebo naopak. Schopnosť využiť pri riešení jedného problému všeobecne platné zákonitosti. Je tiež vyjadrené schopnosťou zaobchádzať s abstraktnými symbolmi a číslami – napr. si pamätať abstraktné dôkazy a pravidlá.

Neboli nájdené žiadne produkty zodpovedajúce vášmu výberu.