Odstúpenie od zmluvy

On-line formulár na odstúpenie od zmluvy

Komu: T&D Trading s.r.o., Jasná 278/7, 929 01 Veľké Dvorníky
Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tovar z objednávky