Prečo hrať s deťmi didaktické hry?

Didaktická hra sleduje konkrétnu výchovnú a vzdelávaciu cieľ, ktorá je zamarená na rozvoj dieťaťa. Dochádzame ale k nemu cestou, ktorou sa snažíme lepšie prispôsobiť detskému svetu, a to hrou, ktorá je pro nej zábavná a zaujímavá.
Didaktická hra je špecifická forma poznávania a získavania skúseností, vedomostí, zručností a návykov riadiacich s vlastnými pravidlami.

Didaktická hra vzbudzuje záujem dieťaťa o učenie, naplňa dieťa citom pre dokonalosť v činnosti, ktorá v ňom vyvoláva pocit sebauspokojenia, radosti, naplnenosti a uvolnenie. Hra pomáha k socializácií dieťaťa, pri hre sa vytvára sociálnej interakce.