Montessori hračky

Montessori hračky, tj. pomôcky sú také „učebnice“, u ktorých si dieťa môže všetko vyskúšať na vlastnej koži, môže si daný koncept „ohmatať“. Edukatívna hodnota každej pomôcky je veľmi hlboká. Každá pomôcka izoluje jednu kvalitatívnu vlastnosť, a tým uľahčuje dieťati jeho zvládnutie. Pomôcky zoznamujú deti s farbami, zvukmi, hudbou, základov budúcej školskej výuky ako je počítanie, čítanie a písanie, ale tak so zložitejšími vecami, ktoré často nechápu či nevedia ani niektoří dospelí.

Vďaka svojej veľmi silnej estetickej kvalite dieťa doslova přitahujú. Kvalita materiálov často priamo nabáda k tomu, aby sa s pomôckou zachádzalo jemne, opatrne, s úctou a zodpovednosťou. Materiál je konštruovaný tak, aby dieťa samo poznalo, pokiaľ spraví chybu. Dieťa okamžite pozná výsledok, opravuje sa samo. U zložitejšieho materiálov potom pomáhajú získať skúsenosti a poznatky. Tým sa učia analytickému mysleniu a samostatnému riešeniu problémov.