Zvukové puzzle

S týmito hračkami dieťa trénuje vkladanie tvarov do vyseknutých foriem a tým rozvíja schopnosť logického myslenia na niekoľkých úrovniach. Dieťa sa učí pomenovávať a poznávať jednotlivé obrázky, učí sa aj umiestňovať ich do otvorov im zodpovedajúcim. Navyše je hračka vybavená zvukmi vyobrazených obrázkami, ktoré zaznejú po vkladaní na správne miesto.