Showing 1–20 of 80 results

Kreslenie a maľovanie

Ak chcete zlepšovať jemnú motoriku vašich detí, môžete im pomôcť aj častejším kreslením alebo maľovaním. Dobré ovládanie ceruzky a štetca je pri nástupe do školy jedna z najdôležitejších zručností.