Pečiatky

Pečiatky deťom obyčajne prinášajú radosť z rýchleho výsledku, ktorý je skoro vždy dokonalý.