Logické hry a hlavolamy

Precvičujete si logické myslenie, trpezlivosť, pozornosť, vytrvalosť, dedukčné schopnosti… Tieto schopnosti vám budú veľmi užitočné aj v živote na zvládanie ťažších životných situácií a hľadanie východiska z nich, budujete si schopnosť vedieť sa rozhodovať, schopnosť sebamotivácie a budujete si taktiež zručnosti dotiahnuť veci do konca.